ساکس (پروکسی) تلگرام – فیلتر شکن تلگرام

2018-04-27

خرید فیلترشکن تلگرام

❌ پروکسی تلگرام فعلا ندرایم

تلگرام مدتی هست در ایران مسدود شده است، که بهترین راه برای رفع این مشکل پروکسی مخصوص این اپلیکیشن است. همچنین برای حل مشکل تماس صوتی تلگرام نیز می توانید ازین سرویس استفاده نمایید.
برای خرید فیلترشکن تلگرام یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

سپس از طریق آموزش تنظیم سرویس ساکس 5 مخصوص تلگرام روی گوشی خود تنظیم نمایید.

علاوه بر این سرویس، میتوانید از 7 سرویس دیگر ما نیز استفاده نمایید.