راهنمای Cisco AnyConnect در مک

2015-12-27

۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار ۲- نرم افزار را اجرا کرده و آدرس سروری که...

ادامه مطلب