راهنمای Cisco AnyConnect

2015-12-27

نحوه نصب و تنظیم در Windows: ۱- یکی از نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک های زیر دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار AnyConnect...

ادامه مطلب