رفع فیلتر و رفع کندی تلگرام با پروکسی تلگرام

2018-01-12

❌ پروکسی تلگرام فعلا ندرایم تلگرام مدتی هست که مسدود ( فیلتر ) شده و دچار اختلال شده است و فیلم و عکس ها یا باز نمی شند و...

ادامه مطلب