خبر مهم در مورد نام کاربری سرویس ها

2018-01-27

​​
🔴 توجه توجه توجه – توجه خیلی مهم در خصوص سرویس ها 🔴

به دلیل فیلترینگ شدید از سوی مخابرات نام کاربری همه یوزرها تغییر کرده است.

بدین ترتیب در نام کابری خود هرجا که عبارت keriomaker به کاربرده شده به جای آن از km استفاده کنید.

✅ به طور مثال به جای keriomaker1111 عبارت km1111 رو وارد کنید . 👈🏻(⛔️این نام کاربری فقط یک مثال است از آن استفاده نکنید⛔️)

کانال تلگرام رو دنبال کنید که آخرین تغییرات رو بخونید telegram.me/keriomaker