باز شدن پورت Kerio

۱۳۹۴-۱۲-۰۹

در روزهای اخیر پورت Kerio نیز از طرف مخابرات باز شده و در بیشتر ISP ها بدون مشکل کار می کند.