اخبار مهم در خصوص سرور های سیسکو

۱۳۹۵-۰۷-۱۷

ازین پس باید برای اتصال به سرور های سیسکو بدون پورت 510 استفاده کنید. یعنی به صورت زیر سرور ها را وارد کنید.

c5.irserver.xyz

c4.irserver.xyz

c3.irserver.xyz

c2.irserver.xyz

c1.irserver.xyz