سرویس PPTP برای لینوکس (Ubuntu)


به قسمت System > Preferences > Network Connections  رفته و تب VPN را انتخاب کنید و کلید Add را بزنید. از لیست، گزینه PPTP را انتخاب کرده و در قسمت Gateway آدرس سروری که می...

ادامه مطلب

سرورهای L2TP

۱۳۹۷-۰۵-۱۵

L2TP1.irserver.xyz L2TP2.irserver.xyz L2TP3.irserver.xyz L2TP4.irserver.xyz L2TP5.irserver.xyz L2TP6.irserver.xyz L2TP7.irserver.xyz Secret ( Pre-Shared key ) : 123456789

ادامه مطلب

سرورهای Cisco AnyConnect

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

c1.irserver.xyz c2.irserver.xyz c3.irserver.xyz c4.irserver.xyz c5.irserver.xyz c6.irserver.xyz s9.irserver.xyz:443 s10.irserver.xyz:443 s12.irserver.xyz:443 s13.irserver.xyz:443 s1.irserver.xyz:510 s2.irserver.xyz:510 s3.irserver.xyz:800 s4.irserver.xyz:800 s5.irserver.xyz:800 s6.irserver.xyz:800 s7.irserver.xyz:800 s8.irserver.xyz:800 s11.irserver.xyz:800

ادامه مطلب
    Google Analytics Alternative